สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2565

หมายเหตุ: เนื่องจากระบบเก็บสถิติผู้ใช้ของ NVDA ล่มไปตั้งแต่วันคริสต์มาสปี 2563 และเพิ่งกลับมาใช้ได้เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ดังนั้นสถิติของปี 2565 จึงไม่ครบถ้วน

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
357 18 พฤษภาคม
360 19 พฤษภาคม
368 20 พฤษภาคม
366 21 พฤษภาคม
370 22 พฤษภาคม
382 23 พฤษภาคม
389 24 พฤษภาคม
393 25 พฤษภาคม
400 26 พฤษภาคม
408 27 พฤษภาคม
412 28 พฤษภาคม
412 29 พฤษภาคม
414 30 พฤษภาคม
419 31 พฤษภาคม
416 1 มิถุนายน
409 2 มิถุนายน
396 3 มิถุนายน
397 4 มิถุนายน
398 5 มิถุนายน
394 6 มิถุนายน
390 7 มิถุนายน
385 8 มิถุนายน
381 9 มิถุนายน
386 10 มิถุนายน
387 11 มิถุนายน
386 12 มิถุนายน
382 13 มิถุนายน
379 14 มิถุนายน
384 15 มิถุนายน
394 16 มิถุนายน
397 17 มิถุนายน
394 18 มิถุนายน
394 19 มิถุนายน
395 20 มิถุนายน
396 21 มิถุนายน
400 22 มิถุนายน
395 23 มิถุนายน
392 24 มิถุนายน
391 25 มิถุนายน
390 26 มิถุนายน
395 27 มิถุนายน
399 28 มิถุนายน
395 29 มิถุนายน
399 30 มิถุนายน

สถิติย้อนหลัง

และสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเพื่อใช้ในการประมวลผล เราได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Google Sheet ไว้ให้ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก Google Sheet สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทย รวบรวมโดย NVDA.in.th